H360 BOX impregnering for treverk

H360 BOX Impregnering for treverk er en kombinasjon av vannbase og ny teknologi som avviser vann uten å forandre det naturlige utseende på overflaten. Benyttes som ekstra beskyttelse mot råte på fuktutsatte overflater og kuttsoner på kledning. Teknologien beskytter mot fuktutsatte områder over mark som gjør produktet allsidig og lett å bruke.

BRUKSOMRÅDER: Alle typer trevirke som - furu, gran, eik, lerk, hardwood, fra hagemøbler til endeved på bordkledning.

BRUKSANVISNING: Overflaten må være ren og tørr. Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Påføres med pensel, rulle, eller lavtrykkssprøyte. Tørk bort evt. overskudd etter påføring med en nal eller lofri fille/klut.
Trykkimpregnert og lignende behandlet trevirke bør være 6-8 mnd før påføring av H360 BOX Impregnering for treverk.
Overflatetørr etter ca. 1 time. Herdetid er 24 timer. Full effekt oppnås 48 timer etter påføring.
Påføringstemperatur over 6 grader anbefales.

DOSERING: 6-8 m2 / L

EGENSKAPER: Gulaktig vannbasert emulsjon. Endrer ikke overflatens utseende etter påføring. Produktet må ikke utsettes for frost. Oppbevares i originalbeholder.

ADVARSEL: Unngå kontakt med hud eller øyne. Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon ved spraying. Ved kontakt med øyne skyll med vann. Ved svelging, drikk store mengder vann og kontakt lege og fremvis denne etikett.


399,-
Vennligst velg

Kontakt oss

gk@h360.no

Telefon

951 74 225

Fraktfritt ved kjøp over kr 1000,-