H360 BOX Gulv & Veggrens

H360 BOX Gulv & Veggrens er et vanntynnbart biologisk nedbrytbart konsentrat, med naturlig organisk syre. Det er et skånsomt og effektivt rengjøringsmiddel for fasader, betongprodukter, teglsteinsfasader, naturstein, keramiske fliser m.m.
Effektiv som rengjøring etter fuging av fliser. Rengjør fliser, sementfuger samt salt- og kalkavleiringer både innen- og utendørs. Fjerner fugeslør

BRUKSOMRÅDER: Fliser, klinker, sementfuger. Kalkutfellinger og fugeslør. Kalkavleiringer i dusj & bad. Fasader betong, teglstein, puss.

BRUKSANVISNING: Påfør H360 BOX Gulv & Veggrens som den er, eller uttynnet opp til 1:5 med vann på den overflaten som skal renses. La middelet virke 2 - 3 minutter og skrubb med en hard kost e.l (ikke av metall). For fasadevask brukes samme prosedyre og blandingsforhold, men her høytrykkspyler. Skyll godt med rent vann etter rens. Skal ikke brukes på polerte overflater av marmor og granitt. Prøv alltid på et lite område før fullskala rens.

DOSERING: 5 - 8 m2/kg, avhengig av overflatens porøsitet og urenhetens karakter som skal renses.

EGENSKAPER: Klar fargeløs væske. Densitet 1,09kg/liter.

ADVARSEL: Kan gi alvorlig øyeirritasjon. Anbefalt bruk av gummihansker og vernebriller ved håndtering og bruk av produktet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved kontakt med øyne skyll straks med store mengder vann. Ved svelging, kontakt lege snarest og vis denne etikett/ flaske. Telefonnummer til Giftinformasjonssentralen er: +47 22 59 13 00 eller akutt 113.

OPPBEVARING: Lagres kjølig og i godt lukket emballasje i godt ventilert rom. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares frostsikkert.

 


229,-
Vennligst velg

Kontakt oss

gk@h360.no

Telefon

951 74 225

Fraktfritt ved kjøp over kr 1000,-